Reklamacje

Warunki Reklamacji:

W przypadku wystąpienia usterki technicznej Klient ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia uprzednio kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zalecamy aby w ramach reklamacji został wypełniony elektroniczny formularz znajdujący się poniżej co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.


Zgłaszanie Reklamacji:

W celu zgłoszenia reklamacji zalecane jest skorzystanie z formularza reklamacyjnego. Osoby posiadające zarejestrowane konto w sklepie Technika Gazowa mogą wygenerować formularz reklamacyjny po zalogowaniu w panelu administracyjnym.

Numer RMA (numer reklamacji) nadawany jest przez serwisanta drogą elektroniczną, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia.

Zaleca się, aby numer RMA nadany przez nasz serwis umieścić w widocznym dla przyjmującego przesyłkę miejscu (na zewnątrz paczki, najlepiej w pobliżu listu przewozowego) i być zabezpieczony przed ewentualnym zniszczeniem w trakcie transportu.


UWAGA!

Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.

Klient w powyższym zgłoszeniu powinien określić tryb reklamacji, z jakiego chciałby korzystać.


omega replica horloges